tiistai 22. lokakuuta 2013

Caapon MH-luonnekuvaus

Viime kuussa siis käytiin testauttamassa tuo meidän poitsu Mh-kuvauksessa. Omasta mielestäni oikein hyvin meni, tuttu koira ja reagoi aika samalla tavalla kuin ajattelinkin. Aaveet oli iso yllätys, että niin kovasti niitä pelkäsi, mutta muuten meni aika ajatusten mukaan koko testi. Itteä tietty jännitti ihan hirmuisesti, mutta eipä siinä mitään jännitettävää toisaalta edes ollut. 


1

2

3

4

5
1a. KONTAKTI 
Tervehtiminen
Torjuu kontaktia, murisee tai yrittää purra
Välttää kontaktia, väistää
Hyväksyy kontaktin vastaamatta siihen, ei väistä

Ottaa itse kontaktia, tai vastaa siihen
Mielistelevä kontaktinotossa Hyppii, vinkuu haukkuu jne.
   1b. KONTAKTI         
            Yhteistyö             
Ei lähde vieraan ihmisen mukaan. / ei kokeilla
Lähtee mukaan haluttomasti
Lähtee mukaan, mutta ei ole kiinnostunut testinjohtajasta.

Lähtee mukaan halukkaasti. Kiinnostuu testinjohtajasta.
Lähtee mukaan hyvin innokkaasti, erittäin kiinnostunut tjsta.
1c. KONTAKTI
Käsittely
Torjuu murisemalla ja/tai yrittää purra.
Väistää tai hakee tukea ohjaajasta.
Hyväksyy käsittelyn
Hyväksyy, ja ottaa kontaktia.
Hyväksyy, ja liioitellulla kontaktilla.
2a. LEIKKI 1
Leikkihalu
Ei leiki - ei osoita kiinnostusta
Ei leiki - osoittaa kiinnostusta.
Leikkii - aktiivisuus lisääntyy/väheneeLeikkii - aloittaa nopeasti ja on aktiivinenLeikkii - aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen
2b. LEIKKI 1
Tarttuminen
Ei tartu esineeseen
Ei tartu, nuuskii esinettä.
Tarttuu esineeseen viiveellä, tai etuhampailla.
Tarttuu heti koko suulla.

Tarttuu heti, nappaa esineen vauhdista.
2c. LEIKKI 1
Puruote ja taistelutahto
Ei tartu esineeseen
Tarttuu viiveellä - irrottaa/pitää, ei vedä vastaan
Tarttuu, vetää vastaan, mutta irrottaa ja tarttuu uudestaan. / Korjailee otetta
Tarttuu heti koko suulla, vetää vastaan kunnes testinjohtaja irrottaa.

Tarttuu heti koko suulla, vetää, tempoo, ravistaa -  kunnes tj irrottaa.
3a. TAKAA-AJO
(2 kertaa)

Ei aloita. 
2
Aloittaa, mutta keskeyttää. 
1
Aloittaa etenemisen hitaasti, voi lisätä vauhtia, seuraa koko matkan saalista.
Aloittaa kovalla vauhdilla päämäärähakuisesti, pysähtyy saaliille.
Aloittaa heti kovalla vauhdilla, juosten saaliin ohi, voi kääntyä saaliille.
3b. TARTTUMINEN

Ei kiinnostu / ei juokse perään. 
1&2
Ei tartu, nuuskii saalista
Tarttuu saaliiseen epäröiden tai viiveellä.
Tarttuu heti saaliiseen, mutta irrottaa.
Tarttuu heti saaliiseen, pitää sitä suussaan väh. 3 sek.
4 AKTIVITEETTITASO
Tarkkailematon, kiinnostumaton, passiivinen
Tarkkailevainen, rauhallinen, voi istua, seistä tai maata.
Tarkkailevainen ja enimmäkseen rauhallinen, yksittäisiä toimintoja.
Tarkkailevainen, toiminnot tai rauhattomuus lisääntyy vähitellen.
Toiminnot vaihtelevat nopeasti osion aikana / rauhaton koko ajan.
5a. ETÄLEIKKI
Kiinnostus
Ei kiinnostu avustajasta.
Tarkkailee avustajaa, välillä taukoja.

Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja.
Kiinnostunut avustajasta, yksittäisiä lähtöyrityksiä.
Erittäin kiinnostunut avustajasta, toistuvia lähtöyrityksiä.
5b. ETÄLEIKKI
Uhka/aggressio

Ei osoita uhkauseleitä.
Osoittaa yksittäisiä, 1-2 uhkauseleitä osion ensimmäisessä osassa.
Osoittaa yksittäisiä, 1-2 uhkauseleitä osion ensimmäisessä ja toisessa osassa.
Osoittaa useampia uhkauseleitä osion ensimmäisessä osassa.
Osoittaa useampia uhkauselkeitä osion ensimmäisessä ja toisessa osassa.
5c. ETÄLEIKKI
Uteliaisuus

Ei saavu avustajan luo.
Saapuu linjalle aktiivisen avustajan luo
Saapuu piilossa olevan puhuvan avustajan luo.
Saapuu avustajan luo epäröiden tai viiveellä.
Saapuu avustajan luo suoraan ilman apua.
5d. ETÄLEIKKI
Leikkihalu

Ei osoita kiinnostusta.
Ei leiki - osoittaa kiinnostusta.
Leikkii, voi tarttua varovasti, mutta ei vedä.
Tarttuu, vetää vastaan, voi irroittaa ja tarttua uudelleen.
Tarttuu, vetää vastaan, ei irroita.
5e. ETÄLEIKKI
Yhteistyö

Ei osoita kiinnostusta.
Kiinnostuu, mutta keskeyttää.
On kiinnostunut leikkivästä avustajasta
Kiinnostunut leikkivästä sekä passiivisesta avustajasta.
Houkuttelee myös passiivista avustajaa leikkimään
6a. YLLÄTYS
Pelko
Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti.
Kyykistyy ja pysähtyy.
Väistää kääntämättä pois katsettaan haalarista
Pakenee enintään 5 metriä.
Pakenee enemmän kuin 5 metriä.
6b. YLLÄTYS
Puolustus/aggressio

Ei osoita uhkauseleitä.

Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä.
Osoittaa useita uhkauseleitä
Osoittaa useita uhkauseleitä ja muutamia hyökkäyksiä
Osoittaa useita uhkauseleitä ja hyökkäyksiä,  voi purra
6c. YLLÄTYS
Uteliaisuus
Menee haalarin luo, kun se on laskettu maahan. / ei mene ollenkaan.
Menee haalarin luo, kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa.

Menee haalarin luo, kun ohjaaja seisoo sen edessä.
Menee haalarin luo, kun ohjaaja on edennyt puoliväliin.
Menee haalarin luo ilman  ohjaajan apua.
6d. YLLÄTYS
Jäljellejäävä pelko
Ei minkäänlaisia liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä.
Pieni niiaus liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla.

Pieni niiaus tai nopeuden vaihtelu, pienenee toisen ohituskerran jälkeen.
Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina väh. kahdella ohituskerralla.
Voimakas pelko, voi lisääntyä jokaisella ohituskerralla.
6e. YLLÄTYS
Jäljellejäävä kiinnostus
Ei osoita kiinnostusta haalariin
Pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria yhdellä ohituskerralla

Pysähtyy. Haistelee tai katselee haalaria vähintään kahdella ohituskerralla.
Puree haalaria tai leikkii sen kanssa, kiinnostus vähenee
Puree haalaria tai leikkii sen kanssa väh. kahdella ohituskerralla.
7a. ÄÄNIHERKKYYS
Pelko
Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti.
Kyykistyy ja pysähtyy 

Väistää kääntämättä pois katsettaan
Pakenee enintään 5 metriä.
Pakenee enemmän kuin 5 metriä.
7b. ÄÄNIHERKKYYS
Uteliaisuus
Ei mene katsomaan.
Menee räminälaitteen luo, kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa.
Menee räminälaitteen luo, kun ohjaaja seisoo sen vieressä.
Menee räminälaitteen luo, kun ohjaaja on edennyt puoliväliin.
Menee räminälaitteen luo ilman apuja
7c. ÄÄNIHERKKYYS
Jäljelle jäävä pelko
Ei minkäänlaisia liikkumisnopeuden vaihteluita tai väistämistä.
Pieni niiaus tai temponvaihtelu jollain ohituskerralla.
Pieni niiaus tai nopeuden vaihtelu kerran, pienenee toisen ohituskerran jälkeen.
Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina väh. kahdella ohituskerralla.
Voimakas pelko, voi lisääntyä jokaisella ohituskerralla.
7d. ÄÄNIHERKKYYS
Jäljelle jäävä kiinnostus
Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan.
Pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta yhdellä ohituskerralla.

Pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta väh. kahdella ohituskerralla.
Puree laitetta tai leikkii sen kanssa. Kiinnostus vähenee.
Puree laitetta tai leikkii sen kanssa väh. kahdella ohituskerralla.
8a. AAVEET
Puolustus/aggressio
Ei osoita uhkauselkeitä.
Osoittaa yksittäisiä uhkauselkeitä.
Osoittaa useita uhkauseleitä
Osoittaa useita uhkauseleitä ja muutamia hyökkäyksiä.
Osoittaa uhkauseleitä ja  useampia hyökkäyksiä.
8b. AAVEET
Tarkkaavaisuus
Yksittäisiä vilkaisuja, sen jälkeen ei kiinnostusta. / ei kiinnostu lainkaan.

Katselee aaveita silloin tällöin
Tarkkailee aaveita, pitkiä taukoja, kumpaakin puolet ajasta tai koko ajan toista
Tarkkailee aaveita, lyhyitä taukoja
Tarkkailee molempia aaveita koko osion ajan
8c. AAVEET
Pelko

On ohjaajan edessä tai sivulla.
On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, pientä välimatkan ottoa.
On enimmäkseen ohjaan edessä tai sivulla, vaihtelee paon ja kontrollin välillä.
On enimmäkseen ohjaajan takana, vaihtelee paon ja kontrollin välillä.
Peruuttaa enemmän kuin taluttimen mitan tai lähtee paikalta.pakenee
8d. AAVEET
Uteliaisuus
Menee katsomaan, kun ohjaaja on ottanut avustajalta hupun pois. / ei mene ajoissa 
Menee katsomaan, kun ohjaaja puhuu avustajan kanssa ja houkuttelee koiraa
Menee katsomaan kun ohjaaja seisoo vieressä.
Menee katsomaan, kun ohjaaja on edennyt puoleenväliin
Menee katsomaan ilman apuja.
8e. AAVEET
Kontaktinotto aaveeseen
Torjuu kontaktia / ei mene ajoissa
Hyväksyy avustajan tarjoaman kontaktin, mutta ei vastaa siihen.

Vastaa avustajan tarjoamaan kontaktiin.
Ottaa itse kontaktia avustajaan.
Innostunutta kontaktinottoa avustajaan, esim. hyppii tai vinkuu.
9a. LEIKKI 2
Leikkihalu
Ei leiki - ei osoita kiinnostusta
Ei leiki - osoittaa kiinnostusta.
Leikkii - aktiivisuus lisääntyy/ vähenee

Leikkii -  aloittaa nopeasti ja on aktiivinen
Leikkii - aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen
9b. LEIKKI 2
Tarttuminen
Ei tartu esineeseen.
Ei tartu, nuuskii esinettä.
Tarttuu esineeseen viiveellä, tai etuhampailla.
Tarttuu heti koko suulla. 
Tarttuu heti, nappaa esineen vauhdista.
10. AMPUMINEN

Ei häiriinny,  havaitsee nopeasti ja sen jälkeen täysin välinpitämätön.
Häiritsevyys lisääntyy leikin/ passiivisuuden aikana, sen jälkeen välinpitämätön.
Kiinnostuu laukauksista, yleisöstä tms,  mutta palaa leikkiin/passiivisuuteen.
Keskeyttää leikin / passiivisuuden, lukkiutuu yleisöä, laukauksia tms. kohden, ei palaa leikkiin /passiivisuuteen.
Häiriintynyt, pelokas /yrittää paeta /
Ohjaaja luopuu ampumisesta.

Ja sitten tietysti itse video, olkaat hyvät:

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti